ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΛΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΛΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2013

Δηλώσεις Περουσιακής Κατάστασης Αιρετών

Παρακαλούμε δείτε τα αρχεία των Δηλώσεων των Αιρετών που αναγράφονται παρακάτω :

1. κ. Φουρτούνας Νικόλαος
2. κ. Φλέρης Αθανάσιος
3. κ.Σταμάτας Παναγιώτης
4. κ. Παπαβασιλείου Μαρία
5. κ. Παπαμαρκάκης, Κων/νος
6. κ. Νασιόπουλος Ευαγγ.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ