Οργανόγραμα

ΔΗΜΟΣ  ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΗΤΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2423054575 a.vitos@0596.syzefxis.gov.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ      
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2423055244 a.koutseris@0596.syzefxis.gov.gr
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2423055006 athanasios.bitis@0596.syefxis.gov.gr