Διοίκηση του Δήμου

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ      

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΖΗΣΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2423054575 a.vitos@0596.syzefxis.gov.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ      

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ

ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2423055244 a.koutseris@0596.syzefxis.gov.gr
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ      

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2423055006 athanasios.bitis@0596.syefxis.gov.gr