Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση εγγράφων από τη Τεχνική Υπηρεσία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του) στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικώς και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης του Χρήστη, μέσω του κατάλληλου συνδέσμου του δικτυακού τόπου. Ευχαριστούμε.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Ταχ. Δ/νση : 370 06 Αργαλαστή

Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος

Πληροφορίες : Αθανάσιος Μπίτης, Ευστάθιος Ευαγγελόπουλος

Τηλέφωνο : 24230 55006

FAX : 24230 55006